Telefon +48
12 312 50 91
e-mail
bok@mc2.pl
Login

Aspektyprawne

Napisz
Support
+4812 312 50 91

§1 postanowienia ogólne

 1. Regulamin mc2Apps jest jednym z Regulaminów poszczególnych usług, o których mowa w § 1.3 Regulaminu MC2.PL.
 2. Wszelkie sformułowania użyte w tym regulaminie mają takie znaczenie, jakie nadaje im Regulamin MC2.PL.

§ 2 usługa mc2Apps

 1. Usługa mc2Apps umożliwia korzystanie z aplikacji udostępnionych przez Usługodawcę, których aktualna lista wraz z ich parametrami znajduje się na stronie internetowej www.mc2.pl.

§ 3 warunki świadczenia usług przez Usługodawcę

 1. Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę określone zostały przez Regulamin MC2.PL oraz AUP.

§ 4 zawarcie umowy

 1. Do zawarcia umowy niezbędne jest wykonanie czynności wskazanych w § 4 Regulaminu MC2.PL.
 2. Dokonanie rejestracji i podanie danych wskazanych w § 4.1 Regulaminu MC2.PL powoduje uruchomienie usługi mc2Apps na okres próbny wynoszący 7 dni.
 3. Umowa na świadczenie Usługi mc2Apps zawierana jest na okres:
  1. 6 miesięcy lub,
  2. 12 miesięcy.

§ 5 płatności

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia z góry za cały okres obowiązywania umowy.

§ 6 postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 12.03.2012 roku.