Telefon +48
12 312 50 91
e-mail
bok@mc2.pl
Login
Programista Javascript
Aplikacje prosimy przesłać na wskazany adres e-mail:
W tytule wiadomości prosimy wpisać numer referencyjny podany na początku oferty. Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Prosimy o dopisanie następujhącej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy do potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 923 ze zm."
Aplikuj teraz
Technologie:
Zakres obowiązków:
 • Tworzenie i rozwój aplikacji w ramach platformy NodeJS
 • Tworzenie i rozwój aplikacji frontendowych
 • Tworzenie użytkowych mikroskryptów wykonanych w NodeJS
 • Zarządzanie task runnerami do typowych zadań (minifikacja kodu, automatyczna edycja w czasie sklejania)
 • Tworzenie dokumentacji technicznej i użytkowej
Wymagania
 • Znajomość API frameworków jQuery i AngularJS
 • Umiejętność łączenia komponentów przy wykorzystaniu managera pakietów NPM
 • Znajomość systemu kontroli wersji Git
 • Znajomość Javascriptu na poziomie co najmniej średnio-zaawansowanym
 • Znajomość baz danych SQL i NoSQL
 • Reszty się nauczysz :)
Mile widziane:
 • Umiejętność swobodnego poruszania się w środowisku Linux (ssh, git, bash, itd.)
 • Umiejętność tworzenia modularnych i sklaowanych aplikacji
 • Znajomość mechnizmu Promises oraz pisania aplikacji z wykorzystaniem standardu EcmaScript 2016
 • Znajomość biblioteki Loopback.io w wersji 3 i mechanizmu connectorów
 • Umiejętność zaawansowanego konfigurowania task runnerów: Gulp, Grunt, etc.
 • Dobra znajomość frameworka ExpressJS w wersji 4 oraz znanych middleware-ów
Oferujemy
 • Pracę z popularnymi technologiami w młodym i energicznym zespole
 • Możliwość zyskania doświadczenia z niestandardowymi zastosowaniami NodeJS
 • Rozwój pod okiem programistów z wieloletnim doświadczeniem
 • Poszerzenie doświadczenia w zakresie integracji aplikacji NodeJS z BigData