Telefon +48
12 312 50 91
e-mail
bok@mc2.pl
Login

Aspektyprawne

Napisz
Support
+4812 312 50 91

§1 postanowienia ogólne

 1. Regulamin AUP jest jednym z Regulaminów poszczególnych usług, o których mowa w § 1.3 Regulaminu MC2.PL.
 2. Wszelkie sformułowania użyte w tym regulaminie mają takie znaczenie, jakie nadaje im Regulamin MC2.PL.
 3. Warunki korzystania z Usług zostały opracowane na potrzeby Usługodawcy i są zgodne z obowiązujący prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Na każdą z Usług mogą zostać nałożone ograniczenia lub w sytuacjach specjalnych może nastąpić całkowity brak dostępu w przypadku naruszenia zasad określonych w AUP.
 5. Każda z usług jest częścią systemu należącego do infrastruktury Usługodawcy lub utrzymywana poprzez Usługodawcę. Wszystkie niezgodności oraz reklamacje powinny zostać skierowane na adres e-mail: abuse@mc2.pl / law@mc2.pl.

§2 szczegółowe obostrzenia w trakcie używania usług

Zabrania się:

 1. Nieautoryzowanego dostępu do danych, systemu informatycznego włączając w to próby dostępu, skanowania, testowania podatności całego lub pojedynczych części systemu bez zezwolenia na wykonywanie.
 2. Monitorowania danych lub użytkowników, sieci, systemów bez zezwolenia właściciela na wykonywanie takich działań.
 3. Zakłócenia pracy Systemu innego użytkownika będącego klientem Usługodawcy włączając wykorzystanie dostępnego łącza użytkownika, adresów e-mail, świadome przeciążenia systemów.
 4. Korzystania z urządzenia teleinformatycznego nie będącego własnością Usługobiorcy,
 5. Zbierania adresów e-mail, danych osobowych oraz wykorzystywania ich w sposób bezprawny, a zwłaszcza, ale nie wyłącznie:
  1. rozsyłania wiadomości SPAM,
  2. rozsyłania wiadomości w charakterze phishingu,
  3. kradzieży haseł,
  4. do oszustw internetowych.
 6. Wykorzystywania oraz przechowywania danych, które nie należą do Usługobiorcy.
 7. Zgadywanie haseł Usługobiorców Usługodawcy metodą brute-force lub inną techniką.
 8. Fałszowanie informacji nt. adresów IP, nazw domen, pakietów TCP/IP w poczcie elektronicznej oraz innych formach komunikacji (np. fora dyskusyjne, grupy newsowe).
 9. Wykorzystywania Usług Usługodawcy do rozpowszechniania oprogramowania, które bez wiedzy użytkownika gromadzi informacje nt. oprogramowania używanego przez użytkownika oraz wykorzystuje je.
 10. Zachowanie, które w sposób rażący lub uporczywy zagraża ciągłości działania usług Usługodawcy lub pracowników Usługodawcy posiadających dowolne usługi. Zagrożenie takie może być spowodowane atakami np. Denial of Service (DoS).
 11. Narusza prawnie chronione interesy podmiotów trzecich w szczególności ale niewyłącznie ich prawa autorskie i dobra osobiste.

AUP związany z rozsyłaniem wiadomości e-mail

 1. Poprzez systemy Usługodawcy zabrania się wysyłanie masowych przesyłek e-mail. W tym celu prosimy o kontakt z bok@mc2.pl w celu użyczenia dedykowanego rozwiązania lub zapoznaniu się z warunkami działania usługi z uwzględnieniem dopuszczalnych zasad użytkowania (AUP).
 2. Treść wiadomości e-mail musi być zgodna z ustawą CAN-SPAM Act z 2003 zatwierdzonego przez 108 kongres Stanów Zjednoczonych oraz w szczególności ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku, o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) i innych ustaw, które definiują regulacje prawne dotyczące rozsyłania materiałów handlowych drogą elektroniczną.
 3. Warunki jakie należy spełniać podczas wysyłki ofert handlowych poprzez infrastrukturę Usługodawcy:
  1. Odbiorca otrzymujący przesyłkę wyraził zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail od Ciebie,
  2. Odbiorca potwierdził, że adres e-mail który udostępnia w celach marketingowych, ale nie wyłącznie należy do niego,
  3. Zachowanie dowodów oświadczenia, tak aby Usługodawca na rządanie uzyskało dostęp do dokumentów akceptacyjnych,
  4. W treści wiadomości e-mail zawiera się informacja o możliwości rezygnacji z danej przesyłki,
  5. Umieszczenie adresu e-mail będącego adresem kontaktowym do podmiotu rozsyłającego,
  6. Posiadać politykę prywatności dla domen rozsyłających przesyłki.
 4. Zabrania się fałszowania nagłówków SMTP w celach niezgodnych z prawem. W miejscu informującym o Odbiorcy wiadomości (DO) - musi zawierać prawdziwe dane.
 5. Weryfikacja poprawnego rozsyłania wiadomości - w przypadku braku konta pocztowego na docelowym serwerze, kolejne próby powinny zostać zaniechane.

Poniższe warunki powinien spełniać Usługobiorca, który korzysta z dowolnych Usług Usługodawcy w sposób bezpośredni lub pośredni z wykorzystaniem programów pocztowych ale i nie tylko jak również oprogramowania wykorzystującego usługi Usługodawcy.

 1. Zabrania się wykorzystanie wizerunku Usługodawcy w innych podmiotach nie stosujących się do polityki prywatności, w szczególności ale niewyłącznie preparowanie wiadomości, które miałyby wyglądać jak stworzone poprzez system Usługodawcy.
 2. Zabronione jest poszukiwanie luk bezpieczeństwa w systemie Usługodawcy, włączając dowolne metody identyfikacji, metody pasywne oraz aktywne bez pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem odpowiedzialności prawnej.
 3. Zabronione jest umieszczanie lub publikacja treści, która powszechnie uważana jest za obraźliwą.
 4. Wykorzystanie usług Usługodawcy do prezentowania wideo aktów seksualnych dowolnego rodzaju może zostać zablokowane poprzez Usługodawcę.
 5. Materiały, które zostały chronione prawem autorskim mogą zostać zabezpieczone przez Usługodawcę do dalszych postępowań prawnych.
 6. Wykorzystywanie wspólnego systemu udostępnionego przez Usługodawcę w sposób, który destabilizuje poprawne działanie wspólnego systemu lub zużywa nieproporcjonalne części zasobów będzie wyjaśniana bezpośrednio z właścicielami Usług. Do takich działań może należeć automatyczne wykonywanie skryptów umieszczonych w Usłudze Usługodawcy i wielokrotne wykorzystywanie go poprzez inne systemy informatyczne. Niepoprawne stworzenie pliku kodu zawierające instrukcje działające w sposób destrukcyjny na serwer obsługujący np. tworzenie nieskończonych pętli.

§ 3 postanowienia końcowe

AUP obowiązuje od 12.03.2012 roku.